Чл. 417 от ГПК - противоконституционен

Образувано е КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 4 ОТ 2012 г. по искане на омбудсмана на Република България за обявяване противоконституционност на разпоредбата на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс. Делото е допуснато до разглеждане с определение от 4 юли 2012 г., докладчик по делото е съдия Кети Маркова.

Read the rest ...  •  Comments are turned off for this item   •     изглед за печат   създай pdf с тази новина